nhà thông minh, điện thông minh, hệ thống điện tự động hóa. sản phẩm năng lượng mặt trời mới, quang điện mặt trời, hệ thống điều khiển và công nghiệp tự động, thiết bị điện thông minh dạng mô-đun.